محصولات پیامک

کیفیت عالی ارسال سریع

سامانه پیامک پگاه اس ام اس

ارسال پیامک تکی

ارسال تدریجی

ارسال منطقه ای ، کشوری

ارسال هدفمند مشاغل

ارسال هدفمند مشاغل تخصصی

ارسال پیامک گروهی (انبوه)

ارسال هوشمند

ارسال متناظر

ارسال کد پستی همراه اول

ارسال کد پستی ایرانسل

ارسال جنسیت و سن

ارسال پیامک فلش

دکل مخابراتی (BTS)

خدمات ارزش افزوده

ارسال زمانبدی شده

ارسال هوشمند زماندار

ارسال متناظر زماندار

پیامک سر رسید

پیامک اعتباری

پاسخ زماندار

گزارش پیامک های ارسالی

گزارش پیامک های دریافتی

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق

دفترچه تلفن پیشرفته

افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن

گنجینه پیامک

اضافه به لیست خودکار

آزمون

امتیاز دهی

مسابقه پیامکی پیشرفته

کد دهی

شماره دهی

کد خوان

تولید محتوا - پیامک اسپانسری

لیست سیاه

نوبت دهی هوشمند

منشی پیامک

انتقال پیامک

ایمیل پیامک

ارسال کارت ویزیت

پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها

خط عمومی 1000 جهت ارسال انبوه

خط عمومی 3000 جهت ارسال انبوه

خط عمومی 5000 جهت ارسال انبوه

خط اختصاصی هدیه 1000

خط اختصاصی هدیه 5000

خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق

سامانه پیامک پگاه اس ام اس

ارسال پیامک تکی

ارسال تدریجی

ارسال منطقه ای ، کشوری

ارسال هدفمند مشاغل

ارسال هدفمند مشاغل تخصصی

ارسال پیامک گروهی (انبوه)

ارسال هوشمند

ارسال متناظر

ارسال کد پستی همراه اول

ارسال کد پستی ایرانسل

ارسال جنسیت و سن

ارسال پیامک فلش

دکل مخابراتی (BTS)

خدمات ارزش افزوده

ارسال زمانبدی شده

ارسال هوشمند زماندار

ارسال متناظر زماندار

پیامک سر رسید

پیامک اعتباری

پاسخ زماندار

گزارش پیامک های ارسالی

گزارش پیامک های دریافتی

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق

دفترچه تلفن پیشرفته

افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن

گنجینه پیامک

اضافه به لیست خودکار

آزمون

امتیاز دهی

مسابقه پیامکی پیشرفته

کد دهی

شماره دهی

کد خوان

تولید محتوا - پیامک اسپانسری

لیست سیاه

نوبت دهی هوشمند

منشی پیامک

انتقال پیامک

ایمیل پیامک

ارسال کارت ویزیت

پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها

خط عمومی 1000 جهت ارسال انبوه

خط عمومی 3000 جهت ارسال انبوه

خط عمومی 5000 جهت ارسال انبوه

خط اختصاصی هدیه 1000

خط اختصاصی هدیه 5000

خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه

بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق